Maerten van Heemskerckplein 5
1964 EZ Heemskerk
Telefoon: 0251 836 003

Educatie

Het Cultuurcentrum Heemskerk heeft onder meer als taak om de dertien basisscholen in Heemskerk te ondersteunen bij het vormgeven van hun beleid en activiteiten op het gebied van Cultuureducatie.
Hiervoor zijn twee cultuurcoaches (Nanda Groen en Saskia Vroom) en een projectleider onderwijs aangesteld (Monique Schievink).

Binnen- en buitenschoolse cultuureducatie beter op elkaar af te stemmen
De focus voor de komende jaren is om op de basisscholen binnen- en buitenschoolse cultuureducatie beter op elkaar af te stemmen. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met Brede School Heemskerk (Welschap en De Evelear).  Er zijn momenteel twee rijkssubsidies voor cultuureducatie waar het cultuurcentrum samen met een aantal Heemskerkse scholen en culturele partners (Fanfare St. Caecilia en Dance Studio Patty) een aanvraag voor doet: de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit en de regeling Muziekimpuls. Deze regelingen gaan, indien de subsidie wordt toegekend, in per schooljaar 2017-2018.

Aanspreekpunt
Deze subsidies maken het voor scholen mogelijk om gedurende een aantal jaren cultuurbeleid te verdiepen en verankeren zodat cultuureducatie een vast onderdeel van het schoolcurriculum wordt.
Cultuurcentrum Heemskerk is het centrale aanspreekpunt voor de scholen op het gebied van cultuureducatie. Netwerken zijn een belangrijk onderdeel. Drie keer per jaar is er voor cultuur coördinatoren een ICC (Intern Cultuur coördinatoren) overleg waarbij kennis en ervaringen worden gedeeld.

Het cultuurcentrum verzorgt een aanbodboekje waaruit scholen jaarlijks een keuze kunnen maken op het gebied van professionele kleinschalige voorstellingen en workshops.
Scholen kunnen gebruik maken van ondersteuning op het gebied van nascholing, teamtrainingen op maat op het gebied van cultuureducatie, bemiddeling van workshopdocenten, ondersteuning bij schoolprojecten en culturele activiteiten onder- en na schooltijd.

Contactpersonen afdeling cultuureducatie
Nanda Groen,
Cultuurcoach – ma, di en donderdag – Email: ngroen@cultuurcentrumheemskerk.nl
Saskia Vroom, Cultuurcoach – ma, di en donderdag – Email: svroom@cultuurcentrumheemskerk.nl
Monique Schievink, Projectleider educatie dinsdag – Email: mschievink@cultuurcentrumheemskerk.nl