Kerklaan 1
1961 GA Heemskerk
Telefoon: 0251 836 003

Speelgroep voor mensen met LVB

Speelgroep AMV voor volwassenen met een licht verstandelijke beperking
AMV betekent Algemene Muzikale Vorming. In de AMV-speelgroep zullen volwassenen met een verstandelijke beperking die graag actief omgaan met muziek zich waarschijnlijk snel thuis voelen.

Herkenning, veiligheid en gezelligheid
Herkenning en veiligheid zijn belangrijke uitgangspunten bij de speelgroep. De lessen verlopen daarom volgens een zekere structuur. Binnen deze structuur ontstaat een stimulerend klimaat waarin geprobeerd wordt de muzikale mogelijkheden en vaardigheden van iedere cursist nader te ontwikkelen. Dat het in de speelgroep ook heel gezellig is, spreekt vanzelf!

Thema
Vanwege de herkenbaarheid zijn de lessen altijd opgezet rond een thema dat gedurende zes tot negen weken centraal staat. Soms is zo’n thema ontleend aan de tijd van het jaar, zoals de feestdagen in november en december. Vaak sluit het thema op een ├índere manier aan bij de belangstellingssfeer van de cursisten, waarbij er natuurlijk alle ruimte is voor eigen inbreng. Zo is bijvoorbeeld al met veel plezier en grote inzet gewerkt aan thema’s als Cowboys, De Zee, De Dierentuin en De Poppenkast.

Kosteloze proefperiode
Zelf muziek maken, luisteren naar muziek, praten over muziek en bewegen op muziek zijn vaste leselementen die -in verschillende hoedanigheden en combinaties- uitnodigen tot verdieping en/of verbreding.
Muziekinstrumenten die de cursisten eventueel van thuis meenemen, worden waar mogelijk bij de lessen ingezet. De speelgroep leent zich echter niet voor instrumentale les.
Om te kunnen ervaren of het ‘klikt’ met de groep, de lesstof en de docent, is er voor nieuwkomers altijd een kosteloze proefperiode van enkele weken.

Praktische informatie

Orff-instrumentarium
Tijdens de lessen worden deze eenvoudige slaginstrumenten regelmatig bespeeld door de cursisten. Zowel ritmische (handtrom, triangel, woodblock en dergelijke) als melodische (klokkenspel, xylofoon en dergelijke) instrumenten komen aan bod.

Muziekinstrumenten die de cursisten eventueel van thuis meenemen, worden waar mogelijk bij de lessen ingezet. De speelgroep leent zich echter niet voor instrumentale les.

Dagen

  • Maandag

Discipline

  • Muziek

Leeftijd

  • Volwassen

Docent