Maerten van Heemskerckplein 5
1964 EZ Heemskerk
Telefoon: 0251 836 003

Inschrijven

Kinderen kunnen als vanouds bij ons terecht voor de kwalitatief beste muzieklessen. Ook volwassenen kunnen zich muzikaal blijven ontwikkelen bij de aan ons gelieerde zelfstandige muziekdocenten. En dan zijn er ook nog de vele koren, ensembles, bandjes en orkesten die Heemskerk rijk is en die repeteren in onze gebouwen.

Inschrijven cursisten tot 21 jaar
Cursisten kunnen zich gedurende het hele jaar inschrijven voor de jaarcursussen, maar in verband met plaatsing is het aan te raden om dit voor 1 juni of uiterlijk aan het begin van het seizoen te doen. In overleg met de docent worden de lesdag, lestijd en (groeps)indeling bepaald.
De korte cursussen hebben verschillende startdata, daarbij is het meestal niet mogelijk om na de startdatum nog in te schrijven, neem hiervoor contact op met de administratie.
Inschrijven kan door middel van het online inschrijfformulier. Het formulier kan ook opgehaald worden bij de administratie of de docent. Leerlingen die een blaasinstrument willen gaan bespelen, worden vooraf getest door hun docent.

Bijdrage lesgeld gemeente Heemskerk
Muziek maken is leuk! En bovendien blijkt uit wetenschappelijk onderzoek dat muziek ook nog slim maakt. Muziek maken is goed voor de schoolprestaties van kinderen en het maakt kinderen creatief. Samen muziek maken leert kinderen rekening te houden met elkaar en een instrument bespelen is erg goed voor de motorische ontwikkeling van kinderen. Ook heeft muziek maken een goede invloed op de ontwikkeling van taal.
Redenen genoeg dus voor de gemeente Heemskerk om muziekonderwijs voor zoveel mogelijk kinderen mogelijk te maken. In een aantal gevallen is het voor kinderen tot 18 jaar mogelijk om een bijdrage te krijgen in de kosten voor het maken van muziek. Zijn de kosten van muzieklessen voor het cursusjaar 2016/2017 bij het Cultuurcentrum Heemskerk voor u een probleem? Kijk dan voor informatie hierover bij www.heemskerk.nl. of bel naar telefoonnummer 140251.

Inschrijven cursisten vanaf 21 jaar
De inschrijving voor volwassenen loopt niet meer via de administratie van het Cultuurcentrum Heemskerk. U schrijft zich direct in bij een aan het Cultuurcentrum Heemskerk verbonden muziekdocent en overlegt met de docent de dag, tijd, duur, tarieven en de manier van betalen. De lessen vinden wel plaats in het cultuurcentrum.
Op de website  vindt u een overzicht van de aangeboden cursussen en de contactgegevens van de docenten. U kunt onze administratie bellen voor vragen of advies.

Inschrijven koren, orkesten en ensembles
Alle koren, orkesten en ensembles zijn zelfstandige verenigingen geworden. Op de website van het cultuurcentrum  vind u een overzicht van de bestaande verenigingen en hun contactgegevens.

De aan het Cultuurcentrum Heemskerk verbonden zelfstandige docenten zijn in te huren als dirigent, (artistiek) adviseur of (band) coach. Ook kunnen zij op maat korte cursussen en workshops aanbieden in bijvoorbeeld techniek, stemvorming en samenspel.

U kunt contact opnemen met onze administratie voor vragen, advies of als u zelf een koor, ensemble of band wil opzetten.

Algemene voorwaarden leest u hier.